main viz

Aktualności

Spóźnione i oddalone pozwy o odszkodowania z tytułu wprowadzenia Obszaru Ograniczonego Użytkowania znów doczekają się ponownego rozpoznania

10 10

Przez kilka ostatnich lat wśród prawników istniał spór co do prekluzyjnego charakteru terminu do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych kierowanych do portów lotniczych z tytułu spadku wartości nieruchomości oraz rewitalizacji akustycznej budynków ich właścicieli objętych Obszarami Ograniczonego Użytkowania.

Spór ten ostatecznie rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny w w roku z dnia 7 marca 2018r. ( sygn.:K2/17, publ. Dz.U. z 2018r. poz. 534), w którym orzekł o niezgodności art. 129 § 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust.3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Powyższe oznacza, że wszyscy mieszkańcy, których sprawy zostały prawomocnie oddalone z tego powodu, że pozwy, wezwania czy też zawezwania do próby ugodowej złożone były po upływie dwuletniego terminu do zgłaszania roszczeń wobec obowiązanego portu lotniczego, mogą teraz żądać wznowienia postępowania sądowego i ponownie starać się o odszkodowanie.

Wskazany przez TK art. 129 § 4 ustawy o POŚ traci moc 12 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw tj. od 14 marca 2018r.
Ze skargą o wznowienie postępowania można zatem wystąpić najwcześniej 14 marca 2019r., do Sądu, który pierwotnie rozpoznawał sprawę.

Więcej informacji na stronie www.roszczenia.pl

Kontakt 24/7

Korzystając z usług prawnych przez Internet mogą Państwo przez 24 godziny na dobę zadawać pytania prawnikom naszej kancelarii.

Dodaj załączniki:
* pola obowiązkowe
Formularz zawiera błędy!

Pozostałe aktualności

Spóźnione i oddalone pozwy o odszkodowania z tytułu wprowadzenia Obszaru Ograniczonego Użytkowania znów doczekają się ponownego rozpoznania

Przez kilka ostatnich lat wśród prawników istniał spór co do prekluzyjnego charakteru terminu do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych kierowanych do portów lotniczych z tytułu spadku wartości nieruchomości oraz rewitalizacji akustycznej budynków ich właścicieli objętych Obszarami Ograniczonego Użytkowania.

Będą zmiany w sposobie zakładania spółek z o.o. przez internet

Przy rejestracji przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym nie będzie można posługiwać się...