main viz

Aktualności

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Jak walczyć z stalkingiem?

26 08

Według polskiego prawa stalking to uporczywe nękanie lub prześladowanie ofiary. Sąd ma prawo ukarać osobę za fizyczne lub wirtualne zbliżanie się do pokrzywdzonego, natrętne komunikowanie się z nim wbrew jego woli, formułowanie gróźb, składanie niepożądanych propozycji czy deklaracji.

Działanie stalkera nie musi być powiązane z agresją, by zostało uznane za stalking. Bez znaczenia pozostaje też fakt czy sprawca kieruje się w stosunku do pokrzywdzonego miłością, nienawiścią, złośliwością czy chęcią zemsty. Decydujące znaczenie ma subiektywne odczucie zagrożonego.

Aby skutecznie walczyć z nękaniem, przede wszystkim należy wyrazić swój sprzeciw w stosunku do osoby nękającej. Prawidłowym odruchem jest wyraźny komunikat o niechęci do rozmów i jakichkolwiek kontaktów z prześladowcą. Ważne, by zabezpieczać wszelkie dowody, które mogą świadczyć o winie dręczyciela, np. SMS-y, e-miale, wiadomości wysyłane za pomocą portali społecznościowych. Warto wystąpić do operatora o udostępnienie bilingów rozmów, a same rozmowy również warto nagrywać. O każdym incydencie najlepiej powiadomić policję.

Przestępstwo nękania jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, więc do wszczęcia postępowania konieczne będzie osobiste zawiadomienie organów ścigania. Jeżeli osoba nękająca rozpowszechnia informacje nieprawdzie, naruszające czyjeś dobre imię, nazwisko, wizerunek czy dopuszcza się naruszenia tajemnicy korespondencji, należy wystąpić na drogę postępowania cywilnego z żądaniem zaniechania powyższych działań. W postępowaniu karnym można wystąpić o orzeczenie zakazu zbliżania oraz zakazu kontaktu ze strony sprawcy. Zgodnie z art. 190a kodeksu karnego za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: infor.pl

Kontakt 24/7

Korzystając z usług prawnych przez Internet mogą Państwo przez 24 godziny na dobę zadawać pytania prawnikom naszej kancelarii.

Dodaj załączniki:
* pola obowiązkowe Wyślij
Formularz zawiera błędy!

Pozostałe aktualności

Będą zmiany w sposobie zakładania spółek z o.o. przez internet

Przy rejestracji przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym nie będzie można posługiwać się...

Jak walczyć z stalkingiem?

Według polskiego prawa stalking to uporczywe nękanie lub prześladowanie ofiary. Sąd ma prawo ukarać osobę za fizyczne lub wirtualne zbliżanie się do pokrzywdzonego...