main viz

Aktualności

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Będą zmiany w sposobie zakładania spółek z o.o. przez internet

30 08

Przy rejestracji przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym nie będzie można posługiwać się zwykłym podpisem elektronicznym. Tak zakłada rządowy projekt ustawy.

W obecnym stanie prawnym procedura zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w tzw. trybie S-24 cechuje się dużą dostępnością i prostotą. Widoczne jest to m.in. w zakresie sposobu podpisywania dostępnego w systemie informatycznym formularza umowy spółki – wystarczy do tego użycie niekwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podobnie wniosek złożony drogą elektroniczną o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku rejestrowania spółek z o.o. może być opatrzony zwykłym podpisem elektronicznym.

Mimo że taka regulacja przyczyniła się do dużej popularności spółek z o.o. rejestrowanych w trybie S-24, to stanowi ona również pole do nadużyć. Zdarzają się przypadki nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych do zawiązania spółki. Jest tak dlatego, że w przypadku złożenia zwykłego podpisu elektronicznego jego weryfikacja polega na ustaleniu zgodności wskazanego przez osobę składającą podpis numeru PESEL z danymi znajdującymi się w rejestrze PESEL. W związku z tym nie ma stuprocentowej pewności, czy osoba składająca podpis elektroniczny pod umową spółki jest rzeczywiście tą, która we wniosku o rejestrację spółki widnieje jako zawierająca umowę.

W celu przeciwdziałania wyżej opisanym nadużyciom przygotowano rządowy projekt nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw. Proponuje się w nim, by przy zawiązywaniu spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy dostępnego w systemie teleinformatycznym można było stosować jedynie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Takie podpisy są używane przy zawiązywaniu w systemie S-24 spółek jawnych i komandytowych, jak i przy dokonywaniu zmian w umowie, więc nowelizacja przepisów zapewni równocześnie spójność regulacji.

Projektowane zmiany są obecnie przedmiotem konsultacji społecznych.

Źródło: lex.pl

Kontakt 24/7

Korzystając z usług prawnych przez Internet mogą Państwo przez 24 godziny na dobę zadawać pytania prawnikom naszej kancelarii.

Dodaj załączniki:
* pola obowiązkowe Wyślij
Formularz zawiera błędy!

Pozostałe aktualności

Będą zmiany w sposobie zakładania spółek z o.o. przez internet

Przy rejestracji przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym nie będzie można posługiwać się...

Jak walczyć z stalkingiem?

Według polskiego prawa stalking to uporczywe nękanie lub prześladowanie ofiary. Sąd ma prawo ukarać osobę za fizyczne lub wirtualne zbliżanie się do pokrzywdzonego...