main viz

Działy

Dział prawa karnego,
karno-gospodarczego i prawa medycznego

Dział prawa karnego, karno-gospodarczego i prawa medycznego

Pracownicy zaangażowani w pracę tego zespołu obok doświadczenia w kierowaniu sprawami karnymi posiadają także szeroką wiedzę na temat obszarów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Wieloletnia praktyka adwokata Jakuba Brykczyńskiego wspiera członków zespołu i umożliwia pełną analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej. Klientom oferujemy reprezentację we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań przygotowawczych i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Adwokat, partner

Jakub Brykczyński

Pracami działu Prawa Karnego, Prawo Karnego Gospodarczego oraz Prawa Medycznego kieruje adwokat Jakub Brykczyński, Partner zarządzający oraz adwokat z blisko 12-letnim doświadczeniem w zawodzie.

Prawo medyczne

Adwokat Jakub Brykczyński sprawuje również nadzór nad kompleksowym doradztwem w zakresie prawa medycznego, zarówno w aspekcie prawnokarnym oraz prawnocywilnym.

Nasza kancelaria dysponuje wieloletnim doświadczeniem w obsłudze rozpoznawalnych na rynku podmiotów medycznych m. in. Prywatnej Lecznicy Certus sp. z o. o. oraz Kliniki Promienistej.

Jednocześnie prowadzimy sprawy klientów indywidualnych przeciwko innym podmiotom leczniczym. Występujemy w procesach sądowych o zapłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu popełnionych błędów medycznych.

Zaufali nam

Pozostałe działy

Dział prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy

Kancelaria Adwokacka Brykczyńscy i Partnerzy zapewnia swoim Klientom usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, jak również prawa pracy oraz prawa rodzinnego. Kancelaria Adwokacka Brykczyńscy i Partnerzy oferuje również... usługi prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego. W celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony interesów naszych Klientów, jak również w odpowiedzi na zapotrzebowanie usług prawnych w tym zakresie adw. Anna Brykczyńska zdobyła specjalistyczne wykształcenie w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Własności Intelektualnej.