main viz

Działy

Dział prawa cywilnego,
rodzinnego oraz prawa pracy

Dział prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy

Kancelaria Adwokacka Brykczyńscy i Partnerzy zapewnia swoim Klientom usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, jak również prawa pracy oraz prawa rodzinnego.

Kancelaria Adwokacka Brykczyńscy i Partnerzy oferuje również usługi prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego. W celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony interesów naszych Klientów, jak również w odpowiedzi na zapotrzebowanie usług prawnych w tym zakresie adw. Anna Brykczyńska zdobyła specjalistyczne wykształcenie w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Własności Intelektualnej.

Adwokat

Anna Brykczyńska

Pracami niniejszego działu kieruje adwokat Anna Brykczyńska. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz indywidualnemu podejściu możliwe jest zapewnienie naszym Klientom kompleksowej pomocy prawnej. Adw. Anna Brykczyńska podczas swej wieloletniej praktyki z sukcesem prowadziła liczne sprawy m.in. o uzyskanie opieki nad dzieckiem, o podział majątku, zniesienie współwłasności majątkowej, zasiedzenie, sprawy rozwodowe, spadkowe, jak również sprawy dotyczące uzyskiwania odszkodowań za spadek wartości nieruchomości związanych z ustaleniem obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica oraz związane z reprezentacją pracowników bądź pracodawców z zakresu prawa pracy.

Prawo cywilne

Katalog usług kancelarii w zakresie prawa cywilnego obejmuje m.in;

1

reprezentowanie w sprawach dot. nieruchomości (m.in. spraw dotyczących zasiedzenia, ustalenia stanu prawnego nieruchomości gruntowej lub lokalowej, jak również naruszenia posiadania oraz ochroną własności),

2

reprezentowanie w sprawach dot. ograniczonych praw rzeczowych oraz użytkowania wieczystego (m.in. spraw dot. służebności gruntowych lub osobistych, użytkowania, zastawu, hipoteki)

3

reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie bądź w sprawach związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem,

4

reprezentowanie w sprawach dot. zobowiązań solidarnych, cesji długu lub wierzytelności, potrąceń, skargi paulińskiej,

5

sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego,

6

reprezentowanie w sprawach dot. dziedziczenia ustawowego,

7

reprezentowanie w sprawach dot. dziedziczenia testamentowego,

8

reprezentowanie w sprawach dot. zachowku, zapisu oraz działu spadku,

9

dochodzenie roszczeń oraz windykacja należności na etapie przesądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,

10

jak również udzielania porad prawnych w ww. zakresie.

Prawo cywilne

Kancelaria Brykczyńscy i Partnerzy oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie wszystkich czynności prawnych związanych z prawem rodzinnym, w tym między innymi;

1

reprezentowanie powoda lub pozwanego w sprawie o rozwód przed sądem I instancji lub w postępowaniu apelacyjnym,

2

reprezentowanie powoda lub pozwanego w sprawie o separację lub unieważnienie małżeństwa przed sądem I instancji lub postępowaniu apelacyjnym,

3

reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie bądź w sprawach związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem,

4

reprezentowanie w sprawach dot. zobowiązań solidarnych, cesji długu lub wierzytelności, potrąceń, skargi paulińskiej,

5

sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego,

6

reprezentowanie w sprawach dot. dziedziczenia ustawowego,

7

reprezentowanie w sprawach dot. dziedziczenia testamentowego,

8

reprezentowanie w sprawach dot. zachowku, zapisu oraz działu spadku,

Prawo cywilne

Kancelaria Brykczyńscy i Partnerzy oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie wszystkich czynności prawnych związanych z prawem rodzinnym, w tym między innymi;

1

reprezentowanie powoda lub pozwanego w sprawie o rozwód przed sądem I instancji lub w postępowaniu apelacyjnym,

2

reprezentowanie powoda lub pozwanego w sprawie o separację lub unieważnienie małżeństwa przed sądem I instancji lub postępowaniu apelacyjnym,

3

reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie bądź w sprawach związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem,

4

reprezentowanie w sprawach dot. zobowiązań solidarnych, cesji długu lub wierzytelności, potrąceń, skargi paulińskiej,

5

sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego,

6

reprezentowanie w sprawach dot. dziedziczenia ustawowego,

7

reprezentowanie w sprawach dot. dziedziczenia testamentowego,

8

reprezentowanie w sprawach dot. zachowku, zapisu oraz działu spadku,

Pozostałe działy

Dział prawa karnego, karno-gospodarczego i prawa medycznego

Kancelaria Adwokacka Brykczyńscy i Partnerzy zapewnia swoim Klientom usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, jak również prawa pracy oraz prawa rodzinnego. Kancelaria Adwokacka Brykczyńscy i Partnerzy oferuje również... usługi prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego. W celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony interesów naszych Klientów, jak również w odpowiedzi na zapotrzebowanie usług prawnych w tym zakresie adw. Anna Brykczyńska zdobyła specjalistyczne wykształcenie w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Własności Intelektualnej.