main viz

Działy

Dział obsługi podmiotów gospodarczych
i prawa administracyjnego

Dział obsługi podmiotów gospodarczych i prawa administracyjnego

Naszej Kancelarii zawierzyło duże grono podmiotów gospodarczych, wśród nich są zarówno duże spółki kapitałowe i osobowe, jak również drobni przedsiębiorcy prowadzący własne działalności gospodarcze. W naszej pracy nie dokonujemy podziału ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, rozumiejąc, iż pomoc prawna i doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych potrzebne jest każdemu przedsiębiorcy niezależnie od przedmiotu i zakresu działalności. Dla naszych Klientów staramy się być przede wszystkim partnerem oraz wsparciem w biznesie.

Dla nowych Klientów proponujemy kompleksową obsługę prawną w oparciu o nasze bogate doświadczenie oraz wieloletnią praktykę. Pragnąc zapoznać Państwa z pełnym zakres usług prosimy również o zapoznanie się z ofertą innych Działów naszej Kancelarii.

Adwokat

Jakub Zbierski

Pracami niniejszego działu kieruje adwokat Jakub Zbierski. W zakresie pomocy prawnej podmiotom gospodarczym, jak również prowadzeniem spraw z zakresu prawa administracyjnego adw. Jakub Zbierski poszczycić się może wieloletnim doświadczeniem oraz licznymi sukcesami.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną podmiotom gospodarczym, w tym wsparcie w zakresie;

1

rejestracji oraz zakładaniu podmiotów gospodarczych, w tym – tworzenie i dostosowywanie umów spółek, wraz z doradztwem w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb Klienta oraz reprezentacją przed sądami rejestrowymi;

2

prawa korporacyjnego, w tym – dokonywanie fuzji, przejęć, przekształceń kapitałowych i własnościowych, a także opracowywanie i opiniowanie wszelkiej dokumentacji korporacyjnej wraz z bieżącą pomocą w prowadzeniu posiedzeń i zgromadzeń organów spółki;

3

dochodzenia roszczeń oraz skutecznej windykacji, również w zakresie reprezentacji przed sądami gospodarczymi oraz organami egzekucyjnymi, również w oparciu o zaprzyjaźnione Kancelarie Komornicze;

4

opiniowaniu i konstruowaniu umów zawieranych w obrocie gospodarczym;

5

prawa ochrony konkurencji oraz prawa konsumenckiego, także w zakresie reklamacji oraz odwołań;

6

wsparcia oraz reprezentacji w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, również w zakresie zgłaszania wniosków o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzacyjnych;

7

zabezpieczeniu interesów przedsiębiorcy w zakresie prawidłowego przekazania firmy następcom;

8

oferujemy także wsparcie prawne w negocjacjach prowadzonych przez Klienta.

Prawo administracyjne

Kancelaria Bryczyńscy i Partnerzy Adwokacka SpółkaPartnerska świadczy również usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego oraz sądowo- -administracyjnego, w tym;

1

reprezentacji na każdym etapie sprawy przed organami administracyjnymi, podatkowymi oraz sądami administracyjnymi;

2

uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz pozwoleń, w tym również sporządzania odwołań i skarg;

3

spraw z zakresu prawa budowlanego oraz ochrony środowiska;

4

spraw z zakresu prawa zamówień publicznych;

5

obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego;

6

sporządzania opinii prawnych.

Pozostałe działy

Dział prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy

Kancelaria Adwokacka Brykczyńscy i Partnerzy zapewnia swoim Klientom usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, jak również prawa pracy oraz prawa rodzinnego. Kancelaria Adwokacka Brykczyńscy i Partnerzy oferuje również... usługi prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego. W celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony interesów naszych Klientów, jak również w odpowiedzi na zapotrzebowanie usług prawnych w tym zakresie adw. Anna Brykczyńska zdobyła specjalistyczne wykształcenie w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Własności Intelektualnej.