main viz

O nas

Misją naszej kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego i administracyjnego zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych.

Brykczyńscy i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska

Prowadzona od lipca 2005 roku przez adwokata Jakuba Brykczyńskiego jest nowoczesną firmą prawniczą, w ramach której prawnicy podejmują wyzwania stawiane im przez Klientów i rozwiązują problemy prawne powstałe na gruncie prawa polskiego, europejskiego, czy międzynarodowego.

Misją naszej kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego i administracyjnego zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych.

Naszym atutem jest możliwość świadczenia doradztwa nie tylko w języku polskim, ale również w angielskim czy niemieckim.

W naszej pracy odwołujemy się do uniwersalnych ludzkich wartości. Za punkt honoru stawiamy sobie solidność i rzetelność w wykonywaniu naszych obowiązków. Jesteśmy świadomi tego, w jak trudnych sytuacjach życie stawia naszych Klientów, dlatego chcemy służyć im pomocą w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych problemów prawnych. Klienci mogą być pewni, że powierzone nam zadania rozwiążemy w sposób kompetentny i profesjonalny, w atmosferze zaufania i dyskrecji.

Partnerzy

Adwokat, partner

Anna Brykczyńska

Anna Brykczyńska, magister prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, adwokat. W 2008 r. zakończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Odbyła praktyki i staże zawodowe w renomowanych kancelariach oraz w Powiatowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na stanowisku inspektora. W roku 2015 ukończyła studia podyplomowe Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Prawa Własności Intelektualnej.

Obecnie jest partnerem w kancelarii adwokackiej Brykczyńscy i Partnerzy, gdzie zajmuje się prowadzeniem obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz obsługi procesowej klientów indywidualnych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Prawnicy

Adwokat

Jakub Zbierski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada także tytuł European Master Degree in Human Rights and Democratization nadanego przez dziewięć uniwersytetów z całej Europy. Po ukończeniu studiów odbył aplikację adwokacką oraz wpisany został na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z wieloma wiodącymi kancelariami na rynku poznańskim. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym oraz w prawie administracyjnym. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Aplikant Adwokacki

Magdalena Światowy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę dyplomową obroniła z zakresu analizy finansowej w aspekcie kryzysu ekonomicznego w USA. Zainteresowania prawnymi aspektami finansów i ekonomii poskutkowały zdobyciem dyplomu amerykańskiej uczelni Chicago Kent-College of Law. Od 2014 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W wolnym czasie interesuje się podróżami, modą oraz kulinariami.

Aplikant Radcowski

Krzysztof Kasprzak

Krzysztof Kasprzak w maju 2016 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trzykrotnie uzyskiwał stypendium rektora za wyniki w nauce. W 2017 roku rozpocznie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2012 roku współpracując z kancelariami radcowskimi i adwokackimi w Poznaniu. W kancelarii Brykczyńscy i Partnerzy zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego, dochodzeniem odszkodowań z tytułu utworzenia Obszaru Ograniczonego Użytkowania oraz opiniowaniem i przygotowywaniem umów. Jednocześnie posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem czynszu oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego, jak również z dochodzeniem odszkodowania od gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego. Do jego zainteresowań należy także procedura karna, której zagadnienia stanowiły przedmiot jego pracy magisterskiej. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Aplikant Radcowski

Anna Szeszycka

Absolwentka Prawa (2016) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (2015) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie również studentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość o specjalności finanse, audyt, podatki. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w trakcie studiów, odbywając praktyki w Kancelarii Brykczyńscy i Partnerzy. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i medycznego oraz świadczeniem wszechstronnej obsługi prawnej na rzecz podmiotów leczniczych, spółek prawa handlowego i przedsiębiorców, w tym przygotowywaniem oraz analizą umów, pomocą w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych oraz badaniem ich stanu prawnego, wsparciem w zakresie spraw administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Ponadto zajmuje się zagadnieniami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, prawem konsumenckim oraz ochroną danych osobowych. W obszarze jej zainteresowań pozostają również prawo finansowe i podatkowe, zwłaszcza w kontekście legalnych instrumentów zmniejszania obciążeń podatkowych. Od stycznia 2017 r. rozpocznie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Adwokat LL.M.

Łukasz Marciniak

Jest absolwentem kierunku German and Polish Law na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. W 2016 roku został wpisany na listę czynnych adwokatów. Prowadzi własną kancelarię adwokacką oraz współpracuje z kancelarią Brykczyńscy i Partnerzy. Zawodowo szczególnie interesuje się sprawami z zakresu prawa karnego, reprezentowaniem lekarzy w sporach z pacjentami, ochroną prywatności, rozwiązywaniem sporów transgranicznych oraz spraw związanych z pobytem i zatrudnianiem cudzoziemców. Biegle posługuję się językiem angielskim i niemieckim.

Aplikant Adwokacki

Zuzanna Rączkowiak

W 2013 roku ukończyła prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej praca magisterska pt. "Stalking - analiza prawna i kryminalistyczna" została wyróżniona jako najlepsza praca magisterska na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku 2013. Od 2014 roku odbywa aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, a obecnie przygotowuje się do egzaminu adwokackiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, m. in. z branży transportowej. W kancelarii zajmuje się jednak przede wszystkim realizacją swoich głównych zainteresowań, a mianowicie prowadzeniem procesów karnych, a także spraw rodzinnych, w tym głównie procesów rozwodowych, w czym posiada szczególnie bogate doświadczenie.

Aplikant Radcowski

Jakub Pełka

Jakub Pełka ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2016 roku rozpoczął odbywanie aplikacji radcowskiej. Od 2012 roku zdobywał doświadczenie we wrocławskich kancelariach oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli. Do jego zainteresowań należy szeroko rozumiane prawo gospodarcze, prawo cywilne oraz prawo pracy. Współpracę z Kancelarią Brykczyńscy i Partnerzy rozpoczął w 2016 roku, gdzie zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Posługuje się językiem angielskim.

Studentka 3 roku prawa

Justyna Pszczoła

Studentka trzeciego roku prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii Brykczyński i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. W ramach praktyki ma możliwość ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji i konsumentów, a także z zakresu windykacji należności. Zainteresowania związane z przyszłym zawodem obejmują problematykę prawa karnego materialnego oraz postępowania karnego.